BASES PEDAGÒGIQUES

" Respecte les cançons i melodies Carl Orff suggeria que cada mestre/a havia de trobar suficients elements i tècniques per realitzar variacions, canviar les peces una i altra vegada i d´aquesta manera crear-ne de noves"

(" Educació Musical". Editorial Estel. 2002. M.E.Arús, A. M Canela Graells, M. T Foix Sovaní, E. Plana Alió).

 A l´escola escoltem sempre com a mínim una variació del tema o la cançó que treballem.

La variació es pot presentar un cop ben apresa la cançó o conjuntament.

Ajuda en la interiorització musical, sorprèn despertant l´interès de l´alumne i desvetllant la imaginació i curiositat musical.

Es poden fer un bon grapat de variacions amb imaginació i recursos ( programes de gravació, sequenciadors, band-in-a-box, Finale...etc) El professor pot crear-les ell mateix o recopilar diferentes versions d´un mateix tema (avui dia amb internet és molt fàcil aconseguir-les), tot depèn de la seva creativitat i motivació.
____________________________________________________________________________

ÚS VARIACIONS

 Podem utilizar les variacions com a:

 - Audicions (sempre que l´alumne realitza una fitxa, etc...). En aquest cas les audicions són constants, en cada sessió l´alumne les escolta (per anar bé han de ser curtes).

- Per treballar el Llenguatge Musical (a sobre d´una variació concreta realitzem exercicis concrets de llenguatge amb el cos o amb instruments escolars)

- Per moure´ns rítmicament o ballant (creant d´una cançó una dansa)
_____________________________________________________________________________

TIPUS DE VARIACIONS

 Les variació de la cançó pot ser o poden ser (quan les trobem juntes):

 - Melòdica (conservant els trets del tema)

 - Rítmica.

- Harmònica.

- Tímbrica (amb els instruments que l´interpretem).

- Prosòdica (recitar-la enlloc de cantar-la).

- Número de repeticions i ordre del fraseig.

- Modulacions (a tóns veïns o més allunyats)

- Passar el tema a relatiu menor....

 La Rítmica i la Tímbrica ens poden generar molts exercicis per realitzar els acompanyaments musicals del tema treballant el llenguatge musical i la interpretació amb instruments escolars a la vegada i amb uns nivells de dificultat adequats i progressius.
____________________________________________________________________________

 Per últim, les variacions ofereixen la possibilitat (com les cançons originals) que el mestre/a toqui algun instrument a sobre de la variació, enriquint-la encara més.

EL CERVATÓ

(Tema a 2/4. Cap al final es dobla el temps i es fa a 7/4)
Cervató 1 mp3

(Tema amb vibràfon fet amb el Finale) Cervató 2 mp3

( Tema amb guitarra amb pedal de baix a Re)Cervató 3 mp3

(Tema amb prosòdia jugant amb els diàlegs de la lletra de la cançó)Cervató 4 mp3

(Tema amb piano jugant amb els baixos a la segona part) Cervató 5 mp3

(Tema per un ball jugant amb samples)Cervató 6 mp3

(Tema amb swing jugant amb el ritme de la melodia)Cervató 7 mp3

SALTA UNA LLEBRE

(Tema. Es juga amb la repetició de la frase final i amb el ritme de l´acompanyament )Salta una llebre 1

(Base perquè el mestre/a pugui realitzar el canon amb la flauta)Salta una llebre 2

(El canon)

(Variació amb clavicèmbal. Se´n pot fer una dansa a l´estil s.XVIII)Salta una llebre 3

(Variació country amb un solo de guitarra elèctrica pel mig)Salta una llebre 4

(Variació amb rumba catalana. Es juga amb el "Corre que...", sincopant-lo)Salta una llebre 5

( 2 variació country per un ball. La base està feta amb el Band-in-a-box)Salta una llebre 6

(Variació amb son cubà. El mestre/a pot remarcar la clau cubana de 2-3)Salta una llebre 7

L´ESQUIROL (PLIM, PLIM, PLIM, PLIM)

Tema principal amb 2 veus per sota jugant amb el Plim. L´esquirol 1

Tema "orquestral" fet amb el Finale. L´esquirol 2

Tema fet amb el teclat que dóna el Departament per les escoles, jugant amb els baixos. L´esquirol 3

Tema amb swing amb base feta amb el Finale.
L´esquirol 4

Tema a 3/4 L´esquirol 5

EL LLEÓ

Variació prosòdica; Amb el vocoder fer la veu d´un robot. El lleó 1

Finale. Jugant amb les melodies de "El lleó" i "El capità" juntes, afegint-hi després la melodia de "El gronxador". El mestre/a pot anar cantant les diferents melodies perquè els alumnes se n´adonin.El lleó 2

Variació discotequera amb el teclat del Departament.El lleó 3

Variació amb teclat elèctric modulant des de Fa a dos tons veïns, Do i Sib.El lleó 4

Variació jugant amb l´obstinat de "Pam i pipa" El lleó 5

Variació country amb guitarra elèctrica amb solo pel mig. El lleó 6

Acompanyament de guitarra per la melodia. El lleó 7

Melodia amb la guitarra amb una modulació. El lleó 8

EL CAPITÀ

Variació amb orgue. Finale.El capità 1
Variació amb guitarra amb obstinat als baixos.El capità 2
Variació amb piano jugant amb els baixos en la A. El capità 3
Variació pop amb el teclat del Departament.El capità 4

L´ARANYETA XICA

Variació amb piano. Finale. L´aranyeta 1

Variació amb saxos amb swing. Finale. L´aranyeta 2

Variació amb metal.lòfon. Finale. A la tercera repetició pedal de baix a Do.L´aranyeta 3

Variació a ritme de samba. Jugant amb la melodia i amb onomatopeies. L´aranyeta 4